Phần mềm Auto Zalo

Tiếp cận 100.000 khách hàng chỉ với 1 click chuột

Auto kết bạn Zalo theo khu vực

Phần mềm Auto kết bạn của Autozalo.com là phần mềm tự động kết bạn theo khu vực được định vị thông qua GPS. Hoàn toàn dễ dàng sử dụng chỉ bằng việc kéo và thả vào khu vực mà mình muốn kết bạn Zalo.

Phần mềm autozalo có thể chạy cùng lúc nhiều tài khoản Zalo tự động kết bạn. Với mỗi tài khoản zalo ở những vị trí khác nhau.

Chỉ cần nhập thông điệp và chọn tài khoản ở vùng bạn muốn kết bạn. phần mềm tự động kết bạn theo khu vực mà bạn chọn.

Sử dụng FULL Zalo Trên máy tính

Phần mềm AutoZalo có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của Zalo trên điện thoại.

Đăng tin trên zalo qua phần mềm auto Zalo hoàn toàn dễ dàng chỉ với vài click chuột.

Dễ dàng trả lời bình luận qua phần mềm Auto Zalo.

Dễ dàng lưu trữ hình ảnh vào máy tính.

Hiển thị thông báo thông qua máy tính cập nhật liên tục.

Auto cùng lúc nhiều tài khoảnZalo

Bạn có thể mở auto kết bạn cùng lúc nhiều tài khoản zalo cùng một lúc.

Phần mềm auto zalo có thể tự động gửi tin nhắn trên nhiều tài khoản cho những sdt khác nhau .

Tự động gửi kết bạn thông qua số điện thoại có sẵn trên nhiều tài khoản Zalo.

Bạn có thể quản lý cả 1000 tài khoản Zalo trên máy tính.

Auto gửi tin nhắn cho người dùng quanh khu vực Zalo

Bạn có thể mở auto gửi kết bạn cùng lúc nhiều tài khoản.

Phần mềm auto zalo có thể tự động gửi tin nhắn trên nhiều tài khoản cho những Zalo khác nhau .

Tự động gửi tin nhắn cho người dùng quanh khu vực trên mỗi vị trí của tài khoản zalo khác nhau.

Bạn có thể gửi cả hình ảnh trong khi gửi tin nhắn

Auto gửi tin nhắn tới SDT có sẵn trên Zalo

Bạn có thể mở auto gửi tin nhắn cùng lúc nhiều tài khoản.

Phần mềm auto zalo có thể tự động gửi tin nhắn chia đều sdt cho nhiều tài khoản .

Tự động Xóa sdt đã gửi trong danh sách sdt cần gửi tin.

Bạn có thể gửi cả hình ảnh trong khi gửi tin nhắn


Chỉ với một Click Auto hoàn toàn

Chỉ với 1 click phần mềm tự động kết bạn trên nhiều tài khoản Zalo.

Chỉ với 1 click phần mềm tự đồng gửi tin nhắn đến nhiều bạn.

Chỉ với 1 click phần mềm tự đồng đăng bài lên nhiều tài khoản cùng lúc.

Chỉ với 1 click phần mềm tự đồng kết bạn bằng SDT có sẵn trên nhiều tài khoản.

Cài Đặt và Dùng Thử

Cài Đặt và Dùng Thử