Hướng dẫn cài đặt autozalo 5.2
March 27, 2017

Thông báo ngừng hỗ trợ autozalo 5.1

Phiên bản autozalo 5.1 đã ngừng bán được 1 năm. do vậy từ ngày 30/1 bên mình ngừng hỗ trợ kỹ thuật phiên bản autozalo 5.1

Các bạn đã mua phiên bản 5.1 vẫn tiếp tục sử dụng bình thường . Bên mình chỉ không hỗ trợ nâng cấp, thay đổi 5.1 thêm lần nào nữa .

Phiên bản autozalo 5.2 tạm thời đang ngừng bán

mọi thắc bạn bạn liên hệ theo email : motngay2002@gmail.com